woensdag 6 januari 2016

week 16

Alweer een jaartje verder!
Gelukkig nieuwjaar allemaal!!
Jammer genoeg heb ik deze week niet veel foto's genomen, doordat mijn toestel stuk is en omdat we niet echt veel doe activiteiten deden.
Wat we dan wel deden? Wel, we hebben een uitgebreide vertelkring gehad! (Na een vakantie!!!) de telefoneerkring was weer schitterend. Ze belden naar hun mama om te zeggen dat ze te laat was. Bij de kleurenkring deden ze ideetjes op voor het project.
En wisten jullie dat: de bliksem niet alleen van boven naar beneden gaat, maar ook omgekeerd?
Dat de mammoet even groot is als de olifant?
Dat de hoogste berg ter wereld onder water staat?

Dan hebben we ook nog het project SO afgewerkt en veilig internetten. Maar we hebben ook gedanst en veel taal gedaan.
Jullie zien het, het was een drukke week!
Hieronder kun je een vervolgverhaal lezen dat geschreven werd door het zesde leerjaar.
Volgende week volgt er wat van het vijfde, maar zij zijn nog bezig.
Prettig weekend!!!!!!!
 telefoonkring


Tijl uilenspiegel als bakkersknechtEens had Tijl zich in Leuven kort voor de kerstdagen als bakkersknecht verhuurd. De bakker was blij
dat hij voor deze drukke tijd een knecht had en zei al de tweede dag: ‘Het deeg is klaar, ik neem ‘es
een dag vrij om kennissen op te zoeken, jij moet vandaag maar bakken.’ - ‘Goed baas. Maar wat moet
ik eigenlijk bakken?’ - ‘Wat is dat nou voor een vraag’, zei de baas, kwaad om zo veel onnozelheid,
‘bak voor mijn part apen en konijnen, halvegare grappenmaker, als je maar zorgt dat de boel vanavond klaar is!’
En hij stapte weg, nog mompelend: ‘Wat hij bakken moet, wat hij bakken moet, nota bene!’
Uilenspiegel zei niets, maar kneedde van het deeg niets anders dan apen- en konijnenfiguren, en
schoof het zaakje in de oven. Dat vond hij veel aardiger dan al die doodgewone broden.
‘s Avonds kwam de baas thuis en werd razend, toen hij in plaats van broden al die rare baksels zag. Hij nam Uilenspiegel bij z’n nek en dreigde hem zijn armen en benen kapot te slaan. Tijl werd bang, want de bakker was een stevige kwant. ‘Genade!’, riep hij. ‘Ik zal u de kosten van het deeg wel betalen, als u me maar even loslaat om m’n beurs te pakken.’ De bakker dacht: Dat moest ik maar doen, dan heb ik nog de minste schade. En hij vroeg vijf stuivers vergoeding. ‘Akkoord’, zei Tijl en betaalde. ‘En maak nou maar gauw dat je wegkomt, zo’n malle knecht kan ik niet gebruiken, hoor’, zei de bakker.
‘Ja,’ zei Tijl, ‘maar nou is het baksel toch mijn eigendom?’ - ‘Neem het hele zootje maar mee, ik kan er toch niks mee beginnen, de mensen zouden me vragen of ik gek was, als ik ze zulk brood leverde. Hier, neem die oude mand maar en ruk uit met je apen en je konijnen. En gauw maar een beetje, of ...’
Tijl pakte de baksels in de oude mand en maakte dat hij de deur uit kwam. Hij liep regelrecht naar de
markt en bood daar zijn dieren te koop aan. Menigeen vond het wel aardig, tegen de feestdagen zo’n
aap of konijn voor de kinderen mee naar huis te nemen en in een wip had Tijl al z’n vreemde broden
voor een kwartje per stuk verkocht. Hij verdiende er nog dik aan en liet de lege mand onverschillig op de markt achter.
Intussen had de bakker gehoord dat zijn rare knecht op de markt goeie zaken maakte en hij trok eropaf om nu ook nog vergoeding te eisen voor het gebruik van zijn oven en zijn brandstof. Maar toen hij op de markt aankwam, vond hij daar de lege mand: Tijl was al weg!


Vervolg geschreven door Het 6de leerjaar.
Tijl Uilenspiegel als bakkersknecht

Na de feesten ging hij nog eens op de markt kijken.
De mensen vroegen:'Bakker waar gaat u naar toe?'
Waarop de bakker antwoordde:'Ik zoek Tijl .'
De mensen zeiden:'Tijl, die met zijn lekker gevormde broden?'
De bakker gromde:'JA!'
Plots sprong een vrouwtje recht en zij:'Ik weet waar hij is, hij is in de richting van jouw bakkerij gelopen.'
'Wat zeg je (riep de bakker), richting mijn bakkerij, dan moeten we daar naartoe.
Toen ze er waren gingen ze binnen en zagen Tijl.
De bakker riep:' Tijl wat doe jij hier!?'
Waarop Tijl zei:' Ik kwam kijken om brood te kopen.'
'Oh sorry van mijn boosheid.' zei de bakker.
'Het is niets.' zei Tijl' zullen we weer vrienden worden?'
'Ja.' zei de bakker.

Tijl werd weer als bakkersknecht aanvaard en ze verkochten het lekkerste gevormde brood van de  hele wereld!

 EINDE!!!

Lara, Nona, Kiandro   :) ;)XD :-)